YRITYSTEN SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON EDELLÄKÄVIJÄ

Tilitoimistopalvelua yrityksille ja maatalouksille.

Asiakkainamme on yrityksiä eri aloilta ja eri kokoluokista; yhden hengen yrityksistä kymmenien työntekijöiden yrityksiin.

Yritysten taloushallinto-ohjelmistoissa käytämme asp-sovelluksia, joiden käyttäminen sekä asiakkaalla että tilitoimistossa on joustavaa, jolloin karsitaan päällekkäisiä työvaiheita.